Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacija

Satjos Sai mokykla Zambijoje

Genevieve Kanu,

Sai mokyklos direktorė, Ndola, Zambija

Iš „Sanathana Sarathi“ (1995 m. rugsėjis)

Satjos Sai mokykla Zambijoje, įsikūrusi gražiose apylinkėse 5,5 ha plote, turi 380 mokinių (1995 metų duomenys). Tai pirmoji Satjos Sai mokykla už Indijos ribų. Pavadinta Sai vardu, ji siekia Jo idealų.

„Išstudijuokite sistemą, pastatykite mokyklą per metus ir įsteikite tris klases“, – pasakė mums Satja Sai. Taip ir įvyko. Mes viską pardavėme ir, padedami geros valios žmonių, ėmėmės darbo. Pagrindiniai pastatai buvo užbaigti per metus, 1991-ųjų birželio mėnesį. Į tris pirmąsias ir tris antrąsias klases buvo priimti berniukai, neišlaikę septynių klasių baigimo egzaminų kitose mokyklose.

Ši mokykla išsiskiria tuo, jog už mokslą joje mokėti nereikia, apmokamos tik pragyvenimo išlaidos, kurios nėra didelės. Mokykla yra tarp trijų miestelių, kuriuose gyvena neturtingos šeimos, ir jų vaikams ši mokykla – vienintelė galimybė gauti išsilavinimą. Į ją priimami visi, nepriklausomai nuo rasės, odos spalvos, religijos, tikėjimo, klasės ar pajamų. Mokykloje sustiprintas žmogiškųjų vertybių ugdymas, Satjos Sai žmogiškųjų vertybių programa čia integruota į visus bendrojo lavinimo dalykus ir užklasinę veiklą. Čia akcentuojama visų tikėjimų vienybė ir svarbi vieta skiriama tarnavimo veiklai. Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su tėvais, kurie visada ateina į „atvirų durų“ dienas. Tai tikrai nepaprastas dalykas, turint omenyje, jog dauguma tėvų nekalba angliškai ir dalis jų patys nesimokė mokykloje. Šią mokyklą lanko ir pasiturinčių tėvų – mero, ministrų, policijos vadovybės ir karininkų, mokyklų inspektorių vaikai, tačiau jie niekuo neišskiriami iš kitų.

Susidomėjusi Satjos Sai žmogiškųjų vertybių programa, mokykloje lankėsi didelė Švietimo ministerijos darbuotojų delegacija, vadovaujama ministro pavaduotojo. Mokykla jiems padarė tokį didelį įspūdį, jog savo ataskaitoje jie parašė: „Rekomenduojame įkurti Satjos Sai mokyklas visoje šalyje“.

Antroji mokykloje apsilankiusi delegacija – šalies viceprezidentas ir 16-ka Tarybos narių – stebėjosi, kad čia nėra nei piešinių ant sienų, nei šiukšlių, nė vieno išdaužto lango, o vaikų tualetai tiesiog spindi švara. Šie berniukai, kurie savo buvusiose mokyklose garsėjo vandalizmu, per vienerius metus virto tvarkingais ir gerais mokiniais!

Pirmieji 9 klasių baigimo egzaminai buvo išlaikyti 99%, 30 mokinių baigė labai gerai, o po dviejų mokslo metų visi egzaminai buvo išlaikyti 100%, 51 mokinys išlaikė labai gerai, o 121 – su pagyrimu. Šių rezultatų pasiekė berniukai, kurie buvo neišlaikę septynių klasių baigimo egzaminų ir buvo laikomi netinkamais mokytis toliau! Svamis mums pasakė: „Suteikite jiems galimybę“. Mes tai padarėme. Ši mokykla – vienintelė Zambijoje ir galbūt visame pasaulyje, kuri priima tik neišlaikiusius egzaminų vaikus. Tai tik Svamio Malonė ir Jo subtilus poveikis mokiniams bei mokytojams, kad šie vaikai vėliau pasiekia tokių gerų rezultatų.

Visiškai pasikeitė ir vaikų charakteris. Berniukai, kurių elgesys ankstesnėse mokyklose buvo nepakenčiamas ir kurie atsidūrė šalintinų iš mokyklos sąrašuose, dabar yra tarp geriausiųjų. Motinos su ašaromis akyse sako: „Mes nežinome, kaip atsidėkoti Sai“. Kiekvieną rytą berniukai giedodami apeina ratu mokyklos teritoriją. Du kartus per dieną jie susirenka pagiedoti sanskrito, anglų, prancūzų ir bemba kalbomis. Visi jie dalyvauja įvairiuose renginiuose, niekada nevėluoja ir visoje apylinkėje garsėja kaip pavyzdingi vaikai.

Tėvai negali atsidžiaugti, kad jų sūnūs, kurie neseniai buvo laikomi beviltiškais, ateinančiais metais laikys aukščiausio lygio egzaminus, tikėdamiesi įstoti į koledžus. Dauguma jų sieks aukštojo išsilavinimo. „Sai svajonė“ išsipildė daugybei neturtingų šeimų. Motinos sako: „Ačiū Dievui, mano sūnus pasikeitė. Jis toks mandagus, gerai elgiasi, daug mokosi ir net padeda man tvarkytis namuose“. Tai visiškai negirdėtas dalykas visuomenėje, kurioje dominuoja vyrai.

Vienas banko direktorius, atsiėmęs savo septynmetį sūnų iš kitos mokyklos dėl blogo elgesio, džiaugiasi: „Mano sūnus dabar toks geras, puikiai mokosi. Jis dainuoja keturiomis kalbomis ir jaučiasi mane pralenkęs, nes aš moku tik dvi“. Berniukas sako: „Aš girdėjau, jog Satja Sai Baba yra įkūręs universitetą ir jei esi geras, gali ten patekti. Aš važiuosiu ten“.

Berniukai nuo pirmos iki vienuoliktos klasės patys valo savo klases, tvarko mokyklos aplinką, mokytojų kambarius, salę ir net tualetus. Kur dar jūs rasite 16-18 metų paauglius, valančius tualetus, kai tam yra valytojos?

1994 metais švietimo ministras paprašė Satjos Sai mokyklos vadovų surengti žmogiškųjų vertybių ugdymo seminarą 60-čiai vyresniųjų mokytojų iš visos apskrities. Į antrąjį tokį seminarą kiekviena mokykla atsiuntė po 3 mokytojus. Švietimo ministerija paprašė Satjos Sai mokyklos vadovų paruošti programą kitoms mokykloms.

Zambijos televizijai vieną dieną parodžius Satjos Sai mokyklos egzaminų rezultatus, visa šalis sužinojo apie Svamį. Dabar visi klausia: „Kas yra tas Sai Baba?“ Mes iš pat pradžių pasakėme visiems tėvams ir Švietimo ministerijos atstovams, jog mums Jis – įsikūnijęs Dievas ir kad mes laikomės tikėjimų vienybės, tačiau neprimetame jiems savo pažiūrų.

Nors Zambijos prezidentas yra paskelbęs savo šalį esant krikščioniška, mokykloje mokosi įvairius tikėjimus išpažįstantys mokiniai. Tėvai mato, kad nėra jokio tikėjimo diegimo, evangelizacijos, jokio atvertimo nei „Sai Babos bažnyčios“, tik – meilės religija. Mokyklos moto – „Mylėk visus, tarnauk visiems“.

Zambijos vyriausybė padovanojo 8 ha žemės Satjos Sai mergaičių mokyklai statyti.

2002 m. Ndoloje jau veikia berniukų pradinė (virš 200 mokinių) ir vidurinė (140 mokinių) mokyklos, mergaičių pradinė mokykla (165 mokinės) ir Satjos Sai “A” lygio koledžas, kuriam Kembridžo universitetas suteikė Kembridžo centro statusą. Mokslas nemokamas.