Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacija

Leidyklos "Satja" knygomis prekiauja šie knygynai >>  
 
Kalba Satja Sai, I-XI tomai
Iš anglų k. vertė Antanina Banelytė
Satja, 2005-2018 m.
 

Dešimtyje knygos tomų pateikiamos didžiojo mūsų laikų dvasinio mokytojo Šri Satjos Sai Babos kalbos, pasakytos įvairiomis progomis 1953-1972 metais. Satja Sai Baba moko svarbiausių žmogiškųjų vertybių: tiesos, doros, ramybės, meilės bei neprievartos. Jo kalbos skirtos visiems žmonėms – kad ir kokios jie būtų tautybės, kad ir kokią religiją išpažintų.

Norite paskaityti ar atsisiųsti nemokamai? Mielai prašome:

KalbaSatjaSai_I.pdf  KalbaSatja Sai_II.pdf  KalbaSatjaSai_III.pdf  KalbaSatjaSai_IV.pdf  KalbaSatjaSai_V.pdf  KalbaSatjaSai_VI.pdf  KalbaSatjaSai_VII.pdf 

 
 
 
Satja Sai Baba
Vasaros liūtys Brindavane 1990
Iš anglų k. vertė Birutė Kiškytė ir kt.
Satja, 2001 m., 136 p.
 
Knygoje pateikiamos Avataros Satjos Sai Babos kalbos 1990 metų Brindavano vasaros kursuose. Visos jos skirtos amžinam ir esminiui žmogaus gyvenimo klausimui, į kurį kiekvienas turėtų ieškoti atsakymo, –  „Kas aš esu?“ Satja Sai Baba paprasta ir suprantama kalba aiškina sudėtingiausius filosofinius ir egzistencinius žmogaus būties aspektus. Jo nurodymai ir patarimai tikrai bus naudingi visiems šios knygos skaitytojams – ir tiems, kurie tik ima žengti dvasinių ieškojimų keliu, ir prityrusiems dvasiniams ieškotojams.
 
 
 
Dr. John S. Hislop
Pokalbiai su Bhagavanu Šri Satja Sai Baba
Iš anglų k. vertė Birutė Kiškytė
Satja, 2002 m., 240 p. 
 
Knygoje pateikiami amerikiečio dr. J. S. Hislopo pokalbiai su dvasiniu mokytoju Satja Sai Baba nuo 1968 metų sausio iki 1984 metų spalio. Atsakydamas į klausimus, Satja Sai Baba aiškina įvairias temas, dominančias dvasinį ieškotoją – nuo filosofinių sąvokų iki praktinio dvasingumo kasdieniame gyvenime.
 
 
 
Satja Sai Baba
Bhagavadgytos išminties srautas
Iš anglų k. vertė Sigita Dackevičiūtė
Satja, 2004 m., 184 p.
 
Šioje knygoje Avatara Satja Sai Baba aiškina amžinojo „Bhagavadgytos“ mokymo esmę, apimdamas labai daug temų. Komentuodamas dieviškojo mokytojo Krišnos ir dvasinio mokinio Ardžunos dialogą, Satja Sai Baba nušviečia Dievo (Paramatmos) esmę, Jo savybes ir apraiškas, kalba apie sielos ir Dievo santykį, išminties esmę ir būdus jos įgyti, dvasinio išminčiaus savybes ir dorybes, dharmos esmę ir reikšmę. Satja Sai Baba daug dėmesio skiria tikro dvasinio mokytojo ir gero mokinio savybėms, praktinio pamokymų taikymo svarbai.
 
 
 
Mano gyvenimas yra Mano mokymas
Sudarė Sigita Dackevičiūtė
Satja, 2006, 64 p.
 
Avataros Satjos Sai Babos mokymo ir darbų apžvalga.
Jubiliejinis leidinys.
 
Mano_gyvenimas.pdf
 
 
Howard Murphet
Sai Baba – Avataras
Iš anglų k. vertė Danutė Surkienė
Satja, 2008 m., 248 p.
 
Tai antroji H. Murpheto knyga apie Satją Sai Babą, gerai žinomą Dieviškąjį žmogų, sukėlusi nepaprastą susidomėjimą visame pasaulyje. Joje aprašomi asmeniniai patyrimai daugelio žmonių, kuriems padėjo dvasinė Sai Babos galia, taip pat pateikiami autoriaus komentarai apie įvairius Sai Babos gyvenimo ir veiklos aspektus.
 
 
 
Mario Mazzoleni
Katalikų kunigas sutinka Sai Babą
Iš anglų k. vertė Vilchelma Kaktienė
Satja, 2009, 332 p.
 
Pasakodamas apie savo susitikimą su Satja Sai Baba, aprašydamas gyvenimą ašrame, autorius knygoje pateikia savo dvasinių ieškojimų dinamiką. Jo kelias prasideda nuo troškimo atsitraukti nuo dogmų bei prietarų ir veda prie fundamentalios visų religinių tikėjimų vienybės, peržengiančios kultūrinių skirtumų ribas.
 
 
 
Satja Sai Baba
Vasaros rožės Mėlynuosiuose kalnuose 1976
Iš anglų k. vertė Gražina Šumskytė 
Satja, 2009 m., 190 p.
 
Tai penkiolika gyvų, sąmojaus kupinų didžiojo mūsų laikų dvasinio mokytojo Satjos Sai Babos kalbų, pasakytų studijuojančiam Indijos jaunimui 1976 metais. Pasitelkdamas gausybę epizodų ir situacijų iš didingų senovės indų literatūros ir religijos paminklų „Mahabharatos“ ir „Bhagavatos“, sudėtingiausius filosofinius ir religinius klausimus Jis interpretuoja paprastai ir lengvai suprantamai, aiškindamas, ką reiškia būti tikru žmogumi ir kaip tokiu tapti.
 

 
   
Satja Sai Baba
Sadhana. Kelias vidun
Iš anglų k. vertė Gražina Šumskytė 
Satja, 2012 m., 277 p.
 
Šioje knygoje surinktos Satjos Sai Babos mintys apie meditaciją, kontempliaciją, maldą, Viešpaties vardo kartojimą ir kitas svarbias dvasines pratybas. Knygoje gvildenami svarbiausi dvasinės raidos keliai - meilės ir atsidavimo Dievui, veiklos ir išminties. Atskleidžiamas ir dvasinio mokytojo vaidmuo, mitybos ypatumai, didžiausių hinduistinių švenčių tradicijos ir kiti dalykai.
 

 
 

Sai kelias


 
Periodinis Satjos Sai Babos organizacijos žurnalas „Sai kelias“, leidžiamas nuo 1997 m., pastaruoju metu išeina du numeriai per metus. Jame spausdinamos naujausios Satjos Sai Babos kalbos, pateikiama informacija apie Sai organizacijos veiklą ir sueigas, kontaktai, Sai puslapiai internete.
 


Leidyklos "Satja" knygomis prekiauja šie knygynai >>