Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacija

PASIAUKOJIMAS – TIKRO GYDYTOJO POŽYMIS

 

Gydytojo diena

2003 m. liepos 5 d.

Brindavanas

 

Jeigu žiūrėsite į Mane, Aš žiūrėsiu į jus.

 

Kantrumas – tai tikrasis šios šventos Indijos (Bharatos) žemės grožis.

Tiesos laikymasis – didžiausia askezė iš visų ritualų.

Šioje šalyje saldžiausias jausmas – tai meilė motinai.

Būdas vertinamas kur kas aukščiau nei gyvenimas.

Žmonės pamiršo esminį šios didingos kultūros principą ir mėgdžioja Vakarų kultūrą.

Deja! Indai (bharatijai) nesuvokia savo kultūros paveldo didybės,

Kaip galingas dramblys nežino savo jėgos.

(Telugų eilės) 

 

Meilės įsikūnijimai!

Žmogus gimė veiksme, jį palaiko veiksmas ir galiausiai jis išnyksta veiksme.

Veiksmas yra malonumo ir skausmo priežastis.

Tiesą sakant, veiksmas žmogui yra Dievas

(Telugų eilės) 

 

Apskritai paėmus, žmogus save laiko sveiku ir stengiasi gyventi laimingai. Bet iš tikrųjų yra 326 ligos, kurios kasdieną persekioja žmogų. Per didelis kiekis vėjo (vata), tulžies (pita) ir gleivių (shleshman) sukelia įvairias ligas. Vėjas (eteris ir oras, vata) sukelia 80 rūšių ligas, tulžis (ugnis ir vanduo, pita) – 82, o gleivės (žemė ir vanduo, shleshman) – 164. Tai ar gali žmogus džiaugtis sveiku gyvenimu? Tik išsiugdęs dieviškąją sąmonę ir atsitraukęs nuo neigiamo vėjo, tulžies ir gleivių poveikio, jis gali būti sveikas.

Pastarąjį mėnesį negalėjote matyti Svamio. Kodėl? Dėl šio kūno negalavimo. Aš nei prisiėmiau kieno nors ligą, nei ji kilo iš šio kūno. Šiandien atskleidžiu jums tiesą.

 

Kūnas sudarytas iš penkių elementų ir anksčiau ar vėliau išnyks,

Tačiau vidinis gyventojas nei miršta, nei gimsta.

 Jis prie nieko neprisirišęs.

Tiesą sakant, vidinis gyventojas yra pats Dievas, esantis atmos pavidalu.

(Telugų eilės) 

 

Žmogus visada rūpinasi savo sveikata. Jis tapo įvairių negalavimų auka, nes pasinėrė į kūno sąmonę, o ne į atmos principą. Žmogui visų svarbiausia suvokti, kad ligos primena, jog reikia atsisakyti kūno sąmonės.

Visi žinote, kad Svamis susilaužė klubo sąnarį, šis skilo į tris dalis. Klubo sąnario galvutė skilo į dvi dalis. Skausmas buvo toks nepakeliamas, kad neįmanoma apsakyti. Buvo neįmanoma net pajudėti. Jis varstė kūną tarsi elektra. Bet Manęs tai neveikė. Patyriau šią kančią tik tam, kad parodyčiau, jog žmogus neturi būti prisirišęs prie kūno. Jis turi ugdyti dieviškąją sąmonę. Aš nesu šis kūnas. Suvokimas, kad esi kūnas, veda prie neapsakomų kančių. Kas nori džiaugtis ramybe ir laime, tas turi atsisakyti prieraišos prie kūno. Iš ko sudarytas šis kūnas?

 

Šis kūnas – tai purvo landynė, jis linkęs sirgti; laikui bėgant jis keičiasi;

Jis negali perplaukti gimimų ir mirčių vandenyno (samsaros).

Jis –  tik kaulų statinys. O prote, nepasiduok iliuzijai, kad kūnas pastovus.

Geriau prisiglausk prie Dieviškųjų lotoso pėdų.

(Telugų eilės)

 

Kūno sąmonė (dehabhimana) išnyks, kai išsiugdysite dieviškąją sąmonę (daivabhimana). Pirmasis žingsnis dvasingumo kelyje – kontroliuoti kūno sąmonę. Jūs pasmerkti vargti, nes esate panirę į kūno sąmonę. Kūno sąmonė ir atmos sąmonė yra atvirkščiai proporcingos. Niekas negali išvengti veiksmų (karma) pasekmių. Karma – gimimų ir mirčių priežastis. Bhagavadgyta skelbia: „Žmogus turi teisę veikti, bet neturi teisių į veiklos rezultatus“ (Karmanyevadhikaarasthe Maaphaleshu Kadhachana). „Žmonių visuomenę saisto veiksmai“ (Karmanubandhini Manushya Loke).

Žmogui reikėtų stiprinti atmos sąmonę ir imtis veiklos, bet nesiekti atlygio. Dharmaradža, vyriausiasis iš Pandavų, buvo teisingumo įsikūnijimas. Bet ir jis dėl karmos turėjo patirti išbandymus karaliaus Viratos rūmuose.

Ar nebuvo galingieji Pandavai ištremti ir priversti vargingai gyventi? Ar praradęs savo karalystę imperatorius Hariščandra netapo krematoriumo prižiūrėtoju?

Kiekvienam teks patirti savo veiksmų pasekmes. Tačiau žmogus gali išvengti karmos pasekmių. Jis tapo silpnas, nes, prisirišęs prie kūno, negali pasinaudoti savo įgimta galia. Turint žmogaus kūną, neįmanoma išvengti kančios. Kūnas trumpalaikis, kaip burbulas vandenyje.

Šypsojausi, kai Mane vežė į ligoninę. Ligoninėje Mane apsupo daugybė gydytojų. Jie nerimavo. Liepiau jiems nesijaudinti. „Šis kūnas – ne Mano. Jis – jūsų. Galite daryti viską, kas jums atrodo tinkama. Aš nejaučiu jokio skausmo“, – užtikrinau juos. Grįžau po trijų valandų. Aš šypsojausi. Tikras dvasinis ieškotojas yra tas, kuris sunkumus nugali teigiamai nusiteikęs. Nesijaudinkite dėl kūno kančių. Žmogaus kūnui visiškai natūralu kentėti. Kančią reikia pasitikti pasitelkus valios jėgą (atma balam).

Šiandien, Gydytojo dieną, gydytojai turi rodyti pavyzdį, drąsindami pacientus ir stiprindami jų tikėjimą. Gydytojai labai stengėsi ir sugebėjo rasti vaistų nuo įvairiausių ligų. Bet, regis, ligoms galo nėra. Pasaulyje yra daug gydytojų, tačiau ligonių ir ligų skaičius didėja. Jeigu šeimai tenka du gydytojai, tai joje yra keturi ligoniai! Ligonių yra daugiau nei gydytojų. Šį ligų antplūdį sukėlė žmonių gyvenimo būdas ir įpročiai.

Po operacijos jau po trijų dienų galėjau vaikščioti. Todėl, kad nesu prisirišęs prie kūno. Matau jus visus atmos sąmone, todėl esu palaimoje. Aš mokau kiekvieną: „Mano brangusis! Neprisirišk prie kūno; stiprink atmos sąmonę ir gyvenk palaimoje“. Jūsų palaima (ananda) – tai Mano maistas (ahara) ir sveikata (arogya). Žmogų vadinate sveiku, kai tinkamai funkcionuoja visos jo kūno dalys. Visi Mano kūno organai funkcionuoja puikiai.

Kūno negalavimai yra laikini, kaip praplaukiantys debesys.

Gyvenimas – tai iššūkis, priimkite jį, gyvenimas – tai meilė, džiaukitės ja, gyvenimas – tai žaidimas, žaiskite jį.

Gyvenimo žaidimą turite žaisti tinkamai nusiteikę. Aš darau tą patį. Nejaučiu jokio skausmo. Paprastai klubo sąnario lūžio sukeltas skausmas yra nepakeliamas. Bet Manęs neveikia ne tik klubo, bet ir jokio kūno organo sužeidimas. Kančia kyla, kai tapatinate save su kūnu. Nejaučiu skausmų, nes nesu prisirišęs prie kūno. Aš džiaugiuosi jūsų meile. Nuo jūsų maldų Aš taip greitai pasveikau. Visuose pasaulio kampeliuose sekėjai karštai meldėsi. Maldomis galite pasiekti net neįmanomų dalykų.

 Meilės įsikūnijimai!

Palengva atsisakykite prieraišos prie kūno. Ugdykite atmos sąmonę. Atma vienintelė yra tikra ir amžina. Atma – tai jūsų gyvenimas. Visa kita – praplaukiantys debesys.

Šiandien švenčiame Gydytojo dieną. Tai diena, kai gydytojai iš naujo pasišvenčia lengvinti kitų kančias. Yra labai nedaug gydytojų, kurie atlieka savo pareigą pasiaukojamai, vieninteliu tikslu laikydami savo pacientų gerovę.

Dr. Sundarešanas labai stengėsi, kad Svamis jaustųsi gerai. Jis neatsitraukdamas sekė Svamio būklę. Aš jam nuolatos kartojau: „Sundarešanai, jaučiuosi gerai, nesijaudink“. Bet jam to nepakako. Jis vis klausinėjo apie Mano savijautą, ar nejaučiu kurios nors kūno dalies skausmo. Jis lygiai taip pat rūpinasi ir kitų pacientų sveikata. Kai vienas iš mūsų kolegijos studentų susižeidė motociklo avarijoje, dr. Sundarešanas nuolat domėjosi jo būkle. Be jokio atokvėpio jis važiuodavo į Putapartį gydyti šio ligonio. Jeigu pasaulyje visi gydytojai būtų tokie, kaip dr. Sundarešanas, visai nebūtų jokių ligų. Šiandien plinta ligos, nes gydytojai galvoja tik apie pinigus.

Kartą prieš devynerius metus išsiploviau galvą ir norėjau išsidžiovinti plaukus. Vienas amerikietis gydytojas iš meilės Man padovanojo plaukų džiovintuvą. Kai bandžiau jį panaudoti, buvo išjungta elektros srovė. Man iš arti jį apžiūrinėjant, ji atsirado. Staiga plūstelėjęs karštas oras nudegino Man akį, pažeisdamas tinklainę. Manęs tai nė kiek nesutrikdė. Matyti šį platų pasaulį pakanka vienos akies.

Dievas turi tūkstančius galvų, akių ir kojų.

Dr. Hemantas Murtis (chirurgas oftalmologas) prašė, kad kartu su klubo sąnario operacija būtų atlikta ir akies operacija. Man iš akies pašalinta pažeista tinklainė buvo tamsi kaip anglis. Nuo tada viską galiu matyti abiem akimis. Kai operuoja tokie gydytojai, bet kokia operacija bus sėkminga. Tokių akių chirurgų kaip dr. Hemantas Murtis ir chirurgų ortopedų kaip dr. Sundarešanas labai nedaug šiame pasaulyje. Tokius gydytojus reikia visapusiškai skatinti ir remti. Net vyriausybė negali suteikti reikiamos infrastruktūros. Dėl to gydytojai ribojami ir negali atsiskleisti. Minime Gydytojo dieną, kad padrąsintume ir paskatintume tokius gydytojus. Kad ir koks įgudęs būtų gydytojas, jis negali kruopščiai atlikti savo pareigų, neturėdamas tinkamos įrangos. Suteikdamas būtiną įrangą, Svamis trokšta paremti ir paskatinti tokius gydytojus.

Sveikata ir išsilavinimas yra du svarbiausi gyvenimo aspektai. Praktiškai pritaikyti žinias galima tik būnant geros sveikatos.

Meilės įsikūnijimai!

Šiandien pasaulyje daugybė žmonių kenčia dėl to, kad trūksta tinkamos medicininės įrangos. Jūsų pareiga – padėti kenčiančiai žmonijai. Tik tada šalis suklestės. Pinigai ateina ir išeina, dora ateina ir auga. Šiandien daug gydytojų mediciną paverčia komercija. Tokie gydytojai yra didžiausi nusidėjėliai. Tik tas yra tikras gydytojas, kuris siekia paciento gerovės. Turime skatinti tokius kilnius gydytojus.

Meilės įsikūnijimai!

Reikia gerai rūpintis savo sveikata – tinkamai maitintis ir ugdytis gerus įpročius. Mūsų šalyje daug vargingų žmonių, kuriems trūksta elementaraus maisto, drabužių ir pastogės. Kas jais pasirūpins, jei jie susirgs? Mūsų ligoninės labai padeda kenčiantiems žmonėms. Nemanykite, kad žeriu pagyrimus mūsų pačių ligoninėms. Patys galite tuo įsitikinti jose apsilankę. Jeigu apsilankysite mūsų bendrosiose ir specializuotosiose ligonines, pamatysite daug vargingų žmonių, kurie nuo įvairių ligų gydomi visiškai nemokamai. Kitur specializuotosios ligoninės įsteigtos komerciniais tikslais. Ten imami pinigai net už ligonio temperatūros matavimą. Kaip vargšai gali mokėti už tokį brangų gydymą? Pagal galimybes gydytojai turi teikti pacientams nemokamas paslaugas.

Meilės įsikūnijimai!

Gydytojai turi pasiaukojamai tarnauti vargšams. Nėra didesnio tarnavimo nei šis. Dievas yra vienintelis skurstančiųjų ir apleistųjų prieglobstis. Kadangi žmogus yra Dievo įsikūnijimas, jo pirmoji pareiga yra padėti skurstantiems ir apleistiems. Medicinos negalima paversti komercija. Ji turi skatinti gydytojo ir paciento santykius, grindžiamus meile ir nuoširdumu. Tikrasis gydytojas yra tas, kuris suvokia šią tiesą ir atitinkamai elgiasi. Verteivišką požiūrį turintis gydytojas apskritai nėra gydytojas. Tiesą sakant, jis pats yra ligonis! Aukojimasis yra tikrojo gydytojo požymis.

Mūsų ligoninėse dirbantys gydytojai yra apdovanoti pasiaukojimo dvasia. Gydytoja Savitrė ir kiti nepailsdami diena po dienos dirba mūsų bendrojoje ligoninėje. Dažnai jiems sakau: „Pirmiausia tinkamai rūpinkitės savo sveikata. Tik tada galėsite veiksmingiau padėti savo ligoniams“. Kaip galite slaugyti ligonius, jei jūsų pačių sveikata sugadinta? Mūsų direktorius savo kalboje paminėjo aksiomą: gydytojas iš tikrųjų yra Dievas (Vaidyo Narayano Harihi). Pats būdamas Viešpaties Narajanos įsikūnijimas, gydytojas turi padėti kiekvienam. Dievas tarnauja visada.

Nuopelnas – tarnauti kitiems, o žeisti kitus –  nuodėmė.

Nebūtina būti gydytoju, kad tarnautum kitiems. Kiekvienas turi padėti savo artimui taip, kaip geriausiai gali. Mes įkūrėme ligonines įvairiose vietose – Putapartyje, Bangalore, Alikėje, Mudenahalyje ir kitur. Jaučiuosi labai laimingas, matydamas ten su didžiu atsidavimu dirbančius gydytojus. Visai neseniai Alikėje atidarėme ligoninę, kurioje bus rūpinamasi vargingais pacientais. Mane apima džiaugsmas, kai matau jų laimingus veidus. Jų laimė teikia Man begalinės stiprybės.

Tik tarnaujant galima pelnyti dieviškąją malonę. Gyvenimas yra beprasmis, jeigu netarnaujate. Geriausias būdas mylėti Dievą – tai tarnauti Dievui. Turite siekti visų gerovės ir eiti Meilės ir Tarnavimo keliu. Tik tada jūsų gyvenimas taps prasmingas.

Putapartyje yra bendroji ligoninė. Dar viena yra Vaitfilde. Šiose ligoninėse pacientai stebuklingai išgyja. Ligonių džiaugsmas ir Man suteikia džiaugsmo ir sveikatos. Jeigu linkite Svamiui sveikatos ir džiaugsmo, gerai prižiūrėkite ligonius. Ligonių gerovė jums privalo būti svarbiausia. Tarnaukite jiems atsidavę. Tarnavimas ligoniams – tai tarnavimas Dievui. Nėra tarnavimo aukštesnio už šį.

Gydytojo dienos šventė bus prasminga tik tada, jeigu tarnausite atsidavę, ne tik vilkėsite puošnius drabužius. Kaip žinote, dr. Savitrė ir dr. Santha labai daug tarnauja mūsų bendrojoje ligoninėje. Keletas gydytojų taip pat reguliariai atvyksta iš miesto ir dirba savanoriškai.

 

(Šventė baigėsi Nacionalinio himno giedojimu.)