Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacijaPrimygtinai reikalauju laikytis penkių drausmės punktų, kurie jūsų namus ir kaimus pavers Prašanti Nilajamais (ramybės buveinėmis). Tyla – tai pirmasis žingsnis, palengvinsiantis kitus žingsnius; ji skatina savitvardą ir mažina tikimybę pasireikšti pykčiui, neapykantai, pagiežai, godumui ir puikybei. Be to, Dievo žingsnius galima išgirsti tik tuomet, kai protas tylus. Švara – tai durys į dievobaimingumą. Kad širdyje apsigyventų Dievas, būtina vidinė ir išorinė švara. Tarnystė praplečia jūsų akiratį, didina supratimą, gilina atjautą. Visa yra tos pačios jūros bangos. Tarnystė moko tvirtai laikytis šios sampratos, Meilė – neskaičiuoti ir nesverti atsako, rezultato ar atlygio. Meilė kviečia, meilė atsiliepia. Meilė yra Dievas, gyvenkite Meilėje. Niekam nejausti neapykantos – vadinasi, nė vieno nelaikyti menkesniu, nesvarbiu ar nereikalingu. Kiekvienam iš jūsų Visagalio sukurtoje dramoje yra skirtas vaidmuo. Neniekinkite, neįžeiskite ir nežalokite jokios būtybės, nes Jis yra visuose, ir jūsų nepagarba tampa šventvagyste.

Satja Sai Baba
2018 m.
vasario 22 d.

*   *   *

Galite abejoti, kad tokie paprasti žodžiai, kaip Rama, Sai ar Krišna, gali perkelti jus per beribę žemiško gyvenimo jūrą. Žmonės mažu plausteliu perplaukia plačius vandenynus, nešini nedideliais žibintais pereina tamsias džiungles. Žodis „pranava“ (Om), nors dar trumpesnis, turi didžiulę jėgą. Plaustui nereikia būti tokiam dideliam kaip jūra. Dievo vardo kartojimas – tai tarsi grunto gręžimas ieškant požeminio vandens, tarsi kalto kirtis, išlaisvinsiantis marmure įkalintą Dievą. Nudaužkite apvalkalą, ir Viešpats pasirodys, suskaldykite koloną, kaip tėvo Hiranjakašipaus paprašė Prahlada, ir apsireikš visur bei visada esantis Dievas. Kiekviena motina išmoko dukterį sumušti piene slypintį sviestą. Dvasinėje srityje to mokykitės iš jogų, kurie kartodami Krišnos vardą sumušė ir paaukojo Jam šviežio sviesto.

Satja Sai Baba
2018 m.
vasario 15 d.

*   *   *

Išplaukite savo širdį meilės vandeniu ir išvalykite maldos bei atgailos plovikliais, kad išnyktų visos troškimų dėmės. Tada Dievas gausiai pripildys ją malonės. Jei norite Dievo, turite atsisakyti prieraišos prie išorinio pasaulio (lokabhranti) ir prie kūno (dehabhranti). Neverta mėginti viena koja stovėti vienoje valtyje, kita – kitoje. Galite gyventi Prašanti Nilajame dvidešimt ir daugiau metų, bet jei labiau rūpinsitės savo fiziniais poreikiais, tuomet visos jūsų dvasinės pastangos bus išties beprasmės; jūs nė kiek nepatobulėjote. Po bhadžanų sukama kamparo liepsna tik primena, kad jūsų jusliniai troškimai turi visiškai sudegti, nepalikdami jokių pėdsakų, o jūs turite pasiaukoti Dievui ir susilieti su Juo bei Jo didybe.

Satja Sai Baba
2018 m.
vasario 8 d.

*   *   *

Jūs visi labai rūpestingai kaupiate pinigus, atsisakydami tūkstančių dalykų, vienokių ar kitokių patogumų, visaip taupydami, stengdamiesi mažiau išleisti ir daugiau uždirbti! Bet ateina diena, kai turite viską palikti ir išeiti tuščiomis rankomis. Užuot kaupę pinigus ir laikę juos pasaulio bankuose, šiandien atidarykite sąskaitą Dievo banke. Indėlius jis priima ir sąskaitas tvarko griežtai ir konfidencialiai. Įskaitoma kiekviena nedidelė suma – jūsų poelgiai, mintys, žodžiai, kad ir kokie jie būtų – geri, blogi ar abejingi. Joks sūnus ar duktė negali tokio turto reikalauti, joks mokesčių rinkėjas negali jo pasisavinti. Joks apgavikas negali įsidėti į savo kišenę. Atidarykite šiame banke sąskaitą ir visada klestėsite. Šis indėlis, didinamas jūsų dvasinių pastangų, teiks jums džiaugsmo ir ramybės. Kaip reikia ugdyti įprotį taupyti senatvei ar „juodai dienai“, taip reikia įprasti „taupyti“ gyvenimui po mirties, kad būtumėte išgelbėti.

Satja Sai Baba
2018 m.
sausio 4 d.

*   *   *

Dvasinė veidmainystė dabar išplitusi labiau negu kada anksčiau. Yra geležis ir magnetas. Magnetas trauks prie savęs geležį – tokia jų abiejų dalia. Bet jei geležis aprūdijusi, magnetas gali veikti nepakankamai stipriai ir geležies nepritraukti. Juslinių malonumų troškimas tikrai veikia kaip rūdys! Jis nusėda kaip dulkės, kurios sužadina rūdis, o rūdys galiausiai suėda geležį ir pakeičia jos prigimtį. Tad geležis turi būti nuolat tikrinama ir valoma nuo dulkių. Tada susilietusi su magnetu ji irgi įsimagnetins ir pasieks savo tikslą. Šis laimėjimas – tai geriausia, kas gali nutikti tiek magnetui, tiek geležiai. Juslinių troškimų dulkių galima išvengti pasirinkus gerus draugus ir praktiškai laikantis gero elgesio taisyklių, kad žmogus iš to pasimokytų!

Satja Sai Baba
2017 m.
gruodžio 28 d.

*   *   *

Net tarp labai išsilavinusių žmonių nedaug matome tokių, kurie padeda savo senstantiems tėvams ir suteikia jiems bent dalelę patogumų, kuriais naudojasi patys. Visi paskendę rūpesčiuose užsitikrinti gyvenimo lygį. Ar ilgai džiaugsitės tokiu gyvenimu? Ateis diena, kai turėsite atsisveikinti su viskuo, ką klasta ir apsukrumu įgijote, daugeliui suteikdami skausmo ir liūdesio, apmaudo ir sielvarto. Tarnystė tėvams, vyresniesiems ir kenčiantiesiems atneša nepalyginamai daugiau džiaugsmo ir pasitenkinimo. Dorybės ir teisumas – štai jūsų liudytojai Paskutiniojo Teismo dieną. Nei banko sąskaita, nei susigrąžinti mokesčiai nebylos jūsų vardu. Dieviškojo Principo nepajėgiate patirti, nes nesate pasirengę atiduoti tai, ką turite geriausio, kitiems, kuriuose yra tas pats savojo aš principas. Tik kai esate pasirengę duoti, turite teisę imti, ne anksčiau. Mylėkite ir kartu dirbkite. Padėkite ir tarnaukite.

Satja Sai Baba
2017 m.
gruodžio 21 d.

*   *   *

Jūsų protas perpildytas minčių apie pasaulį, o skrandis reikalauja per daug laiko ir energijos. Troškimų ir norų daugėja sparčiau nei gebate juos patenkinti, o svajonės per daug įmantrios, vedančios į netikras pergales ir absurdiškus nuotykius. Įnikę nagrinėti materialųjį pasaulį jūs praradote dvasios, saldybės ir pakilumo pojūtį. Pagal šią naują tvarką tiesa tėra tik dar vienas žodis žodyne. Užuojauta sumenkinta iki beprasmės parodijos. Žmonėms trūksta pasitikėjimo savimi. Dėl menkiausios priežasties jūs veikiai virstate laukiniais žiauriais žvėrimis. Kuklumas, kantrybė, pagarba – šios savybės tokios pat nenaudingos kaip tolumoje užgesęs žibintas. Šiuolaikinėje baisioje tamsoje turite tik vieną viltį – Dievo vardą. Tai plaustas, perplukdysiantis jus per audringą jūrą, temdomą neapykantos ir baimės, plakamą nerimo ir siaubo. Kartokite jį tvirtai tikėdami ir iš visos širdies.

Satja Sai Baba
2017 m. gruodžio 14 d
.

*   *   *

Gyvenimą reikia nugyventi kaupiant ir saugant dorybes, ne turtus. Klausykitės pasakojimų apie didžiuosius dorus didvyrius ir apmąstykite juos, kad jų idealai paliktų pėdsaką jūsų širdyse. Šiais laikas tarp žmonių, šeimose, visuomenėje ir bendruomenėse dorybių reta, jų trūksta visose srityse: ekonominėse, politinėse, netgi „dvasinėse“. Nyksta drausmė, o juk ji – dirva dorybėms augti. Gerbkite visus iki vieno. Kad ir koks būtų žmogaus statusas, ekonominė padėtis ar dvasinis išsivystymas, jei negerbsime kiekvieno, gyvenimas nebus nei ramus, nei laimingas. Tokią pagarbą gali sužadinti tik įsitikinimas, kad ta pati jumyse esanti atma (Savasis Aš) atlieka kito žmogaus vaidmenį. Matykite tą atmą kituose, pajuskite, kad jie irgi alksta, trokšta, ilgisi ir turi tokių pat norų kaip jūs. Išsiugdykite užuojautą ir rūpestį jiems tarnauti ir būkite naudingi.

Satja Sai Baba
2017 m. gruodžio 7 d
.

*   *   *

Bitė atskrenda prie lotoso, nutupia ant jo ir renka nektarą. Gerdama saldų svaiginantį medų ji būna tyli, atidi, susikaupusi, pamiršusi viską. Šią gryną meilę (premą) patiria vidinis Aš, tikrojo Aš – Dieviškos Sielos (atmos) – atspindys. Panirę į Dievo būtį visi žmonės elgiasi lygiai taip kaip bitė. Pradėjusi siurbti nektarą bitė liaujasi dūzgusi, ji nutyla. Žmonės irgi ginčijasi, kovoja, smerkia ir ką nors tvirtina tik iki tol, kol atranda tobulą Dievo esmę (rasą). Dieviškumo potyris (rasa), arba jo esmė, yra prema rasa – tyros meilės saldybė. Ten, kur yra meilė, negali būti jokios baimės, rūpesčio, jokios dvejonės ir jokio nerimo. Jeigu jus kamuoja nerimas ir jaudulys, vadinasi, jūsų meilė siaura, ribota, joje yra ego ir savanaudiškumo priemaišų.

Satja Sai Baba
2017 m. lapkričio 30 d
.

*   *   *

Dieviško Savojo Aš įsikūnijimai! Šią dieną jūs švenčiate kaip Svamio gimtadienį ir entuziastingai dalyvaudami įvairiose programose patiriate dievišką palaimą (anandą), bet, tiesą sakant, Aš neturiu jokio noro šią dieną laikyti kuo nors ypatingą! Niekada to netroškau nei šiame, nei kitame gyvenime. Šioje visatoje Man nieko nereikia, nei didelio, nei mažo! Atėjau vienu tikslu – kiekvienam atskleisti jo tikrovės slėpinį ir gyvenimo tikslą! Prieš Mane kaip dovaną turėtumėte pakloti tik savo Tyrą Meilę. Kai Man ją dovanojate, patiriu palaimą! Nuo šiol savo dienas ir metus nugyvenkite padėdami kitiems ir rūpindamiesi tais, kuriems labiausiai to reikia, ir savo žmogiškąją būtį padarykite vertą ir naudingą. Elkitės tinkamai ir suvokite savo gyvenimo tikslą. Laiminu jus!

Satja Sai Baba
2017 m. lapkričio 23 d
.

*   *   *

Apie Save galiu pasakyti taip: tiems, kurie mane menkina ar šmeižia, aš dar daugiau teikiu malonės. Nes skleisdami apie Mane melą jie patiria džiaugsmą. Džiaugiuosi būdamas jų triumfo ir džiaugsmo priežastimi! Jūs irgi turite laikytis tokio požiūrio ir būti laimingi, jei kas nors jus šmeiždamas džiaugiasi. Neatsilyginkite tuo pačiu, nes tuomet neapykantos grandinė surakins jus abu ir nutemps žemyn. Gyvenimas taps tragedija. Pyktį įveikite tvirtybe, neapykantą nugalėkite meile. Nekurstykite pykčio mintimis apie kerštą, nestiprinkite neapykantos įniršiu. Nuo šios akimirkos pamirškite ir atleiskite viską, kas tarp jūsų nutiko, nuo šiol pradėkite naują meilės ir brolystės skyrių. Gerumas yra dieviškumas. Niekada nekalbėkite apie kitus blogai, laiką leiskite mylėdami ir vienas kitam pagelbėdami. Mylėkite, mylėkite, mylėkite, pirmiausia mylėkite... Mylėkite tol, kol gyvensite.

Satja Sai Baba
2017 m. lapkričio 9 d
.

*   *   *

Visose šalyse daugiausia dėmesio skiriama gyvenimo lygiui, o ne gyvenimo kokybei. Pasukę žemiškos laimės keliu, jausite stiprėjantį nepasitenkinimą, konkurenciją, pasididžiavimą ir pavydą. Akimirkai sustokite ir patyrinėkite, ką patyrėte: ar tapęs turtingesnis esate ir laimingesnis? Ar patenkinęs savo norus įgyjate daugiau ramybės? Tuomet atsiskleis tiesa, kad geresnės gyvenimo sąlygos neužtikrina laimės. Nei išsilavinimas, nei meistriškas gebėjimas naudotis informacija, nei įgūdžių įgijimas negarantuoja psichinės pusiausvyros. Tiesą sakant, pastebėsite, kad išsilavinę žmonės būna labiau nepatenkinti ir linkę konkuruoti nei neišsilavinę. Tad šiandien visur pasaulyje būtina atkurti teisingumą (dharmą).

Satja Sai Baba
2017 m. lapkričio 2 d
.

*   *   *

Viešpats pasirodys, kai kolona bus perskelta ilgesio kardu. Vos Hiranjakašipus taip padarė, iškart prieš jį iš kolonos apsireiškė Viešpats. Jis nebuvo kolonoje pasislėpęs, nelaukė tinkamos progos pasirodyti. Jis yra visur, tad buvo ir kolonoje. Hiranjakašipus išmoko pamoką: reikia suskaldyti sampratą „aš esu kūnas“ (deha-tatva), kad atsivertų žinojimas „aš esu įsikūnijusi dvasia“ (dehi-tatva). Kitaip sakant, tam, kad atsivertų suvokimas „aš esu dvasia“, turite liautis galvoję, jog esate kūnas. Kai suvoksite, kad esate įsikūnijusi sąmonė, joks skausmas nei sielvartas, nei išdidumas, nei puikybė ar egoizmas jūsų nepalies. Įpilkite į buteliuką jūros vandens ir palaikykite kelias dienas – vanduo padvis. Kol buvo jūroje, jis negedo. Būkite jūroje, tapkite ja, neatsiskirkite ir neišskirkite savęs. Nesijauskite esąs kūnas (deha), atskiras nuo Vidinio Gyventojo (dehi).

Satja Sai Baba
2017 m. spalio 26 d
.

*   *   *

Nepasiduokite kitų nuomonėms – nei geroms, nei blogoms. Brėžkite savo mąstymo liniją pagal savo sąžinę. Įgykite pasitikėjimo savimi. Kai bus pasitikėjimas, bus ir pasitenkinimas. Kur bus pasitenkinimas, ten atsiras ir pasiaukojimas. O pasiaukojimas tiesia kelią į savęs suvokimą. Pasitikėjimas yra pastato pamatas, jis guli žemėje. Pasitenkinimas – tai sienos, pasiaukojimas – stogas, o gyvenimas šiame name – tai savęs suvokimas. Be pasitikėjimo pamato savęs nesuvoksite. Todėl palengva stiprinkite pasitikėjimą savimi. Išsiruoškite anksti, važiuokite lėtai ir saugiai pasiekite tikslą – suvokite, kas esate. Pirmiausia stiprinkite meilę. Meilę ugdytis lengviau nei visas kitas savybes. Šiame pasaulyje nėra nieko, ko nepasiektumėte meile.

Satja Sai Baba
2017 m. spalio 19 d
.

*   *   *

Varnos erelį įkyriai puola tik tol, kol jis snape nešasi žuvį. Nardo pro jį, kad galėtų iš snapo išplėšti grobį. Seka įkandin, kad ir kur jis nutūptų šiek tiek atsikvėpti. Galiausiai erelis nusprendžia atsisakyti žuvies ir paleidžia ją iš snapo. Varnos puola jai iš paskos ir palieka paukštį ramybėje. Nuo šiol gyvenkite visko atsižadėdami, kad kai būsite pašaukti, galėtumėte leistis į kelionę. Niekas nežino, kada tai įvyks. Antraip tą akimirką apsipilsite ašaromis, mat galvosite apie pastatytą namą, sukauptą turtą, įgytą šlovę, laimėtas smulkmenas ir panašiai. Žinokite, kad visa tai laikina. Šliekitės prie Dievo, Jis bus su jumis, kad ir kur eitumėte. Gyvenimu bus laikomi tik tie metai, kuriuos nugyvenote su Viešpačiu. Visi kiti neturi jokios vertės.

Satja Sai Baba
2017 m. spalio 12 d
.

*   *   *

Ar gėles, kurias aukojate šventykloje, sukūrėte jūs? Atnešate žiedus, Dievo Valia (sankalpa) pražydusius ant kokio medžio ar darželyje, ir aukodami grąžinate Pačiam Kūrėjui. Ar yra kas didaus atnešti Dievo sukurtas gėles ir atiduoti jas Dievui? Daugybė žmonių maudosi Gangoje, semia delnais vandenį ir vėl aukoja tai pačiai Gangai. Ar tai vertinga? Leiskit pasiūlyti kai ką geresnio. Nuo savo gyvenimo medžio nuskinkite rūpestingai augintus ir nokintus vaisius, žydinčius kaip gerosios savybės, atsiskleidžiančios iš vidaus, ir paaukokite juos Dievui! Tai būtų išskirtinis dalykas! Ugdydamiesi šias gerąsias savybes veikiausiai susidūrėte su sunkumais. Bet atminkite, gerųjų savybių įgijote tik įveikę sunkumus, ir jūsų protas dabar lengvai koncentruojasi į Dievą.

Satja Sai Baba
2017 m. spalio 5 d
.

*   *   *

Vedose duotas nurodymas „Gerbk motiną kaip Dievą, gerbk tėvą kaip Dievą“ (mātṛdevo bhava, pitṛdevo bhava) šiandien kartojamas iki koktumo, bet pagarbos tėvams niekur nėra nė ženklo. Kartą, negerbiančią ir neglobojančią savo tėvų, galiausiai tikrai ištiks bėda. Tėvai pakelia didelius sunkumus ir atsisako įvairiausių patogumų, kad tik vaikai galėtų lankyti mokyklą ir baigti koledžą, bet vaikai nejaučia jokio dėkingumo; jie šaiposi ir erzina, kelia tėvams galvos skausmą ir verčia badauti, išjuokia jų įpročius bei pažiūras ir nė kiek nepaiso tėvų patarimų. Jei taip šventvagiškai elgiatės su tais, kurie jums dovanojo kūną ir protą, ar galima tikėtis, kad garbinsite visatos Kūrėją, Dievą, kuris rūpinasi visa kuo? Gerbkite savo tėvus, tada ir jūsų vaikai išmoks jus gerbti.

Satja Sai Baba
2017 m. rugsėjo 28 d
.

*   *   *

Jei blogai galvosite, piktai kalbėsite ir matysite blogį, visuomet pražūsite. Pavyzdžiui, „Mahabharatoje“ Durjodhana visuomet piktai galvodavo apie Pandavus ir galiausiai užtraukė pražūtį visai savo šeimai. „Ramajanoje“ pasakojama apie Kaikėją, kuri paklausė pikto Mantaros patarimo ir neteko ne tik vyro, bet ir savo sūnaus Bharatos pagarbos ir meilės. Mokykitės gyventi darniai ir vieningai. Kiekvienas kūno organas funkcionuoja kartu su kitomis kūno dalimis. Jei koja užminate spyglį, akyse pajuntate skausmą ir ištrykšta ašaros. Jei akimis pastebite ant kelio spyglį ar akmenį, perspėjate koją jį apeiti. Lygiai taip pat turite lavinti vienybės jausmą ir džiaugsmais bei vargais dalytis lyg viena šeima. Nėra nieko, ko nebūtų galima pasiekti vienybe, ji yra jūsų stiprybė. Jei būsite tyri ir vieningi, stiprės ir jūsų atsidavimas Dievui. Tegu tyrumas, vienybė, dieviškumas tampa jūsų šūkiu; tik jie užtikrins materialinę ir dvasinę gerovę.

Satja Sai Baba
2017 m. rugsėjo 21 d
.

*   *   *

Mus supanti ir su mumis esanti gamta yra Dievo drabužis, kur pažvelgsi, visur pateikiantis daugybę Jo grožio, gėrio, išminties ir galios įrodymų. Bet menas Jį atpažinti mums yra nesuprantamas, todėl neigiame Jį ir gyvename tamsoje. Atmosferoje aplink mus pilna muzikos, kurią transliuoja įvairios radijo stotys, bet jūsų ausys jos negirdi. Nė nežinote, kad yra tos stotys. Bet jei turite imtuvą, jei suderinate jį tinkamo ilgio bangoms, galite girdėti konkrečios stoties transliaciją. Jei imtuvo tinkamai nesuderinsite, girdėsite tik trikdžius, ne žinias (nuisance instead of news)! Viešpats irgi yra visur – virš jūsų, aplink jus, po jumis ir šalia jūsų. Kad Jį atpažintumėte, reikia ne jantros (prietaiso), bet mantros (mistinės galios turinčios formulės). Meditacija – tai tikslios stoties vietos nustatymas, meilė – tai kamertonas. Įsijunkite stotį, suvokite Dievą ir mėgaukitės Jo teikiama palaima!

Satja Sai Baba
2017 m. rugsėjo 14 d
.

*   *   *

Neatsisakius tingulio, ar galima pažinti Tiesą? Neatsisakius aistros, ar gali įsišaknyti atsidavimas? Užėjus audrai, būkite tylūs ir ramūs – tai satvinis, arba dieviškas, kelias pasiekti Viešpatį, Tiesą. Protas yra tikras stebuklas, bet jo kvailiojimas stebina dar labiau. Jis neturi jokio aiškaus pavidalo. Į ką įsitraukia, to  pavidalą ir įgyja. Jo prigimtis – klajoti nuo vieno noro prie kito, skrajoti nuo vieno troškimo prie kito. Jis yra netekties ir sielvarto, pakilimo ir depresijos priežastis. Jo padariniai yra ir teigiami, ir neigiami. Protas kaupia patirtį ir amžiams išsaugo ją atmintyje. Jam svetimas menas atsisakyti! Dėl to jame nuolat kunkuliuoja sielvartas, nerimas ir nelaimės. Verta pažinti savo proto bruožus ir būdus jį suvaldyti, nes galiausiai tai duos jums naudos! Išmokykite jį aukotis ir įgysite dvasinės išminties, tapsite jogai!

Satja Sai Baba
2017 m. rugpjūčio 31 d
.

*   *   *

Kartą ištroškęs keleivis geležinkelio stotyje paklausė vandens nešėjo, ar šio odinis maišas švarus. „Dėl švaros, – atsakė nešėjas, – galiu pasakyti tik tiek: maišas, iš kurio vanduo išpilamas, švaresnis už tą, į kurį pilamas (ištroškusio žmogaus kūną).“ Rūpinkitės daugiau ne savo kūno, o sielos ir minčių švara. Užuot kritikavę kitus ir jų elgesį, kruopščiai tyrinėkite ir stenkitės pažinti save, taisyti savo klaidas, nebūkite kaip ta šokėja, kuri dėl klaidingų savo žingsnelių apkaltino būgnininką. Šis objektyvus pasaulis toks pat senas kaip Dievas. Negalime nustatyti, kada jis atsirado, bet žinome, kada baigsis, bent kiekvienam iš mūsų. Pažvelgę į šulinį visada matote jame savo atspindį. Tą akimirką, kai nuspręsite nebežiūrėti į šulinį ar nebekreipti į jį dėmesio, jūsų atspindžio jame nebebus.

Satja Sai Baba
2017 m. rugpjūčio 17 d
.

*   *   *

Jei į piligriminę kelionę išsiruošiate kaip į iškylą, mintimis nepasirengę priimti Dievo malonės, keliaujate tik paganyti akis, o ne sustiprėti dvasiškai! Jūsų kelionė būna kaip pašto siunta, surenkanti atspaudus ant išorinės pakuotės, bet neįsirėžianti giliojoje esmėje. Neregiui nerūpi, diena ar naktis. Jūs taip pat neatskirsite vienos vietos nuo kitos, jei nenusiteiksite šventumui. Piligrimystės turi pakeisti jūsų įpročius, plėsti akiratį, išmokyti nuolatos giliau žvelgti į savo vidų. Turite suvokti, kad Dievas yra visur, ir pažinti žmonijos vienovę. Turite išmokti tolerancijos ir kantrybės, dosnumo ir tarnystės. Grįžę namo prisiminkite visus nuostabius nutikimus ir pasiryžkite siekti dar geriau ir stipriau pažinti Dievą.


Satja Sai Baba
2017 m. rugpjūčio 10 d
.

*   *   *

Kartą Krišna apsimetė kenčiąs nepakeliamą galvos skausmą. Šiltai apsimuturiavęs galvą ir paraudusias akis Jis neramiai blaškėsi lovoje. Karalienės Rukminė ir Satjabama išbandė įvairiausius vaistus, bet visi pasirodė neveiksmingi. Kartu su Narada jos paklausė Viešpaties Krišnos patarimo, ir šis liepė atnešti dulkių nuo tikro sekėjo kojų! Narada tučtuojau apsireiškė keliems garsiems pasišventėliams, bet šie pernelyg drovėjosi siūlyti Viešpačiui kaip vaistą dulkes nuo savo kojų! Narada grįžo nusivylęs. Tada Krišna paklausė: „O ar prašei piemenaičių?“ Dvejodamas Narada nuskubėjo pas jas. Išgirdusios apie Krišnos ligą piemenaitės nė nemirktelėjusios nusikratė nuo kojų dulkes ir supylė jam į delnus! Kai Narada sugrįžo į Dvarką, Krišnai galvos skausmas jau buvo praėjęs! Šis penkių dienų Viešpaties vaidinimas moko, kad save smerkti taip pat egoistiška, o kai ego nebelieka, nesijaučiate nei viršesni, nei menkesni. Ir kad Dievui atsidavęs žmogus turi neprieštaraudamas vykdyti Viešpaties įsakymus.

Satja Sai Baba
2017 m. liepos 27 d
.

*   *   *

Kūnas, protas ir jutimai trukdo jums atpažinti įgimtą dieviškumą. Kūnas ir protas daro jus savo vergais. Kai suprasite šio darinio prigimtį, suvoksite savo tikrąją esmę. Tereikia įtikėti, kad jūs ir Dievas esate viena. Tikėjimą šia dieviškąja vienybe stiprinkite meile. Meilė leis jums suvokti Savąjį Aš. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte, laikykite save Dievo įrankiais ir atitinkamai elkitės. Nereikia visus metus laukti Guru pūrnimos. Kiekvieną gyvenimo akimirką skirkite Viešpačiui. Tai geriausias būdas visur ir visada patirti Dievą. Tai tikroji sakšatkara (realizacija). Tvirtai tikėkite, kad Dievas yra visuose, ir visuomet atitinkamai elkitės. Laikykitės tokio švento požiūrio ir jis stiprės.


Satja Sai Baba
2017 m. liepos 20 d
.

*   *   *

Bhadžanoms pasibaigus jums visiems bus išdalytas prasadas (šventykloje Dievui paaukotas maistas). Prasadas taip pat reiškia malonę, kuri liejasi iš permaldauto Dievo. Kad gautumėte dalijamo prasado, jums tereikia atlikti vieną nedidelį veiksmą – ištiesti ranką ir jį priimti! Bet Mano malonė visuomet su jumis, ji nėra kas nors duodama ar paimama. Be to, pasąmonė ją visuomet priima, nes suvokia jos svarbą. Kad galėtumėte priimti visuomet pasiekiamą Dievo malonę, turite pelnyti savo pasąmonės malonę. Tai padaryti galite mokydami ją, kokia Mano malonės vertė. Mano malonė liejasi į jus dėl begalinės Mano Meilės, kad ir kur būtumėte, neskaičiuodama ir nevertindama jūsų sąmonės pasirengimo ją priimti ir gauti iš jos naudos. Kai priimsite Mano malonę, ji pati suteiks jums tikėjimo ir stiprybės, išminties ir džiaugsmo.


Satja Sai Baba
2017 m. liepos 13 d
.

*   *   *

Pagalvokite, kokia nauda klausytis paskalų ir be reikalo plepėti apie nešventus dalykus? Jokios! Tiesą sakant, taip darydami tik užteršite savo širdį. Visa, ką matote ir girdite, įstringa jūsų širdyje. Jei širdis bus užteršta, gyvenimas taps beprasmis. Anądien kalbėdamas sekėjams iš Visakapatnamo daviau tokį pavyzdį: „Žmogaus širdis yra kaip rašiklis. Rašomų žodžių spalva bus tokia pati kaip rašalo.“ Taigi verčiau išmokykite savo ausis klausyti pasakojimų apie Viešpatį, o ne tuščių plepalų. Tik tuomet, kai širdis bus pilna nesavanaudiškos meilės, visa, ką galvosite, kalbėsite ir darysite, bus persmelkta meilės. Atminkite: Dievas tikisi, kad pripildysite širdį meilės  ir gyvensite šventai.

Satja Sai Baba
2017 m. birželio 22 d
.

*   *   *

Didžiausia liga yra prarasti ramybę. Todėl kiekvienas, kuris nori būti sveikas, turi atkreipti dėmesį į jį įkvepiančias emocijas, jausmus ir motyvus. Kaip kad skalbiate drabužius, taip privalote nuolat švarinti ir protą, antraip besikaupiantis purvas įsisenės ir bus sunkiai išplaunamas, be to, sugadins drabužį. Valytis turite kasdien, stebėkite, kad prote nenusėstų jokių nešvarumų. Tam reikia bendrauti su tokiais žmonėmis, kurie vengia melo, neteisybės, netvarkos, žiaurumo ir neapykantos, – to, kas teršia. Tiesa, teisingumas, ramybė, neprievarta ir meilė yra švaros elementai. Jei kvėpuosite jų tyru oru, protas apsivalys nuo blogio bakterijų ir tapsite psichiškai tvirti bei fiziškai stiprūs.

Satja Sai Baba
2017 m. birželio 15 d
.

*   *   *

Dievas nė kiek neturi savanaudiškumo. Kad ir ką Jis darytų, viskas yra nepriekaištinga ir skirta vien pasaulio gerovei. Jam nieko nėra neįveikiamo. Jis yra kūrėjas, gynėjas ir naikintojas. Kai Dievas nusprendžia ką nors apsaugoti, niekas neklausia kodėl. Kita vertus, kai Dievas neapsaugo, Jo nesikišimas žmonėms kelia abejonių, o kai Viešpats baudžia, žmonės klausia: „Kodėl?“ Tiesą sakant, tokius klausimus skatina savanaudiškumas ir egoizmas. Visi Dievo veiksmai yra teisingi ir dori. Jūsų pareiga melstis Dievui ir laukti Jo malonės. Kai Sakubai norėjo prisidėti prie maldininkų, keliaujančių į Pandarpurą, Viešpats Krišna nusprendė parodyti pasauliui jos dorumą ir atsidavimą vyrui bei jo giminėms. Tad Krišna įgavo Sakubai pavidalą ir iškentė visokiausias anytos priekabes, o tikroji Sakubai tuo metu palaimingai leido laiką Pandarpure. Viešpats yra nuolat pasirengęs iškęsti bet kokius sunkumus, kad palaikytų dharmą, o Jam atsidavusius užlietų malone.

Satja Sai Baba
2017 m. birželio 8 d
.

*   *   *

Turime ruoštis tapti tinkamais dvasinės piligrimystės instrumentais. Žmonės yra keturių rūšių: pirmieji ir geriausieji yra tie, kurie pastebi savo trūkumus, o kitų regi gerąsias savybes. Antroji rūšis – tie, kurie pabrėžia tiek savo, tiek kitų gerąsias savybes. Trečioji rūšis (prastesnė) – tai žmonės, kurie pastebi savo geruosius bruožus, bet kitų regi tik trūkumus. Ir ketvirtoji rūšis (blogiausia) – tai tie, kurie savo trūkumus pateikia kaip gerąsias savybes, o kitų gerąsias savybes vertina kaip trūkumus. Jūs kiekvienas galite išsiaiškinti, kuriai rūšiai priklausote. Atminkite: jei trokštate suvokti Pilnatvę, Šventumą, Dieviškąją Meilę, Amžinąjį Šaltinį, Viešpatį (Bhagavaną), turite ruoštis būti pirmoje – geriausiųjų – grupėje. Įžvelkite savo trūkumus ir stebėkite, ką geriausia turi kiti žmonės. Tai pati tinkamiausia dvasinė praktika.

Satja Sai Baba
2017 m. birželio 1 d
.

*   *   *


Manote, kad tarnystė – tai padėti sunkumų turintiems žmonėms. Ne, tai ne taip paprasta. Jūsų kūnas turi nuolat tarnauti kitiems. Žmogaus kūnas turi rankas ir kojas. Šios galūnės skirtos ne kam kitam, bet tarnauti artimui. Deja, mes užmirštame šį esminį dalyką. Rankas ir kojas Dievas dovanojo tam, kad per tarnystę būtų garbinamas Dievas (karmopasana). Karmopasana – vienintelis būdas padaryti savo gyvenimą šventą. Mes statome visokias šventyklas. Imamės įvairiausių dvasinių praktikų. Bet visos šios sadhanos gali suteikti tik laikiną pasitenkinimą, ne amžinąjį džiaugsmą. Mūsų senovės išminčiai galėdavo sąmoningomis pastangomis pasiekti amžinąjį džiaugsmą. Todėl turite tvirtai tikėti tiesa, kad niekas kitas nesuteiks amžinojo džiaugsmo, tik tarnystė žmonijai. Imkitės tarnauti kenčiančiai žmonijai. Tarnystė neapsiriboja vien sveikatos priežiūra. Ji apima visą įmanoma pagalbą savo artimui.


Satja Sai Baba
2017 m. gegužės 11 d
.

*   *   *


Kuo ilgiau trinsite santalą, tuo daugiau turėsite santalo pastos. Kuo labiau traiškysite cukranendrę, tuo daugiau išsiskirs saldžių sulčių. Kuo ilgiau bus kaitinamas auksas, tuo jis taps grynesnis ir skaisčiau spindės. Gerosios kilnaus žmogaus savybės irgi atsiskleidžia labiau, kai jis įveikia gyvenimo vingius. Meilės įsikūnijimai! Kilniai gyvenančiam žmogui sunkumai nekliudo. Nepaisant jų jis visad išlieka ramus ir nuolat kontempliuoja Dievą. Iš visų gyvų būtybių gimti žmogumi – rečiausia galimybė, todėl šis gyvenimas, kuriuo esate apdovanoti, išties didelė laimė ir turtas. Esate palaiminti gimę žmonėmis, tad turėtumėte puoselėti kilnias mintis ir patirti vidinę palaimą. Tik tada būsite tikrai laimingi.

Satja Sai Baba
2017 m. gegužės 4 d
.

*   *   *

Valandų valandomis klausotės dvasinių kalbų ir dienas bei naktis leidžiate atlikdami dvasines praktikas. Ar ėmėtės konkrečių pastangų sutaurinti savo gyvenimą? Stenkitės gyventi tobulai. Jei nepagerės jūsų kasdienis elgesys, atminkite, kad visos vadinamosios dvasinės praktikos bus beprasmės! Žmonės teigia, esą ištisas valandas praleidžia melsdamiesi ir medituodami. Bet kokia iš to nauda, jei nėra proto koncentracijos? Verčiau atliktumėte kasdienes pareigas arba dirbtumėte visuomenei naudingą darbą, arba dalyvautumėte bhadžanose. Šitaip pamėginkite suvaldyti protą. Tada jūsų darbas virs garbinimu. Visas savo mintis ir veiksmus skirkite Dievui. Jūsų poelgiai taps tyri, jei viską darysite vienu tikslu – pradžiuginti Dievą. Jei norite patirti Dievą, turite
to siekti savo elgesiu ir atlikdami pareigas. Tai nėra taip paprasta!

Satja Sai Baba
2017 m. balandžio 27 d
.

*   *   *

Neišmanymą galima įveikti tik žiniomis, tamsą – tik šviesa. Nei ginčydamiesi, nei grasindami, nei įtikinėdami nepriversite tamsos atsitraukti. Tereikia šviesos blyksnio ir tamsos metų neliks! Šviesa jau yra jumyse, bet ji smarkiai užgožta ir negali nušvisti. Pasirenkite nušvitimo blyksniui! Visi turi tai pasiekti, nesvarbu, ar dabar stengiasi, ar ne. Tai neišvengiama kovos pabaiga, tikslas, kurio kiekviena būtybė sąmoningai ar nesąmoningai siekia. Nebijokite išsivaduoti. Negalvokite apie tai, kaip apie nelaimę. Išsilaisvinimas iš tiesų yra visų nelaimių pabaiga. Tai visokio sielvarto – sielvarto, kad atgimsite – mirtis. Tai niekad neblėstančio džiaugsmo gimimas!

Satja Sai Baba
2017 m. balandžio 20 d
.

*   *   *

Šventes švęskite suprasdami ir patirdami tikrąją jų prasmę. Nuo šios akimirkos pradėkite gyventi kitaip, atsižadėję blogų minčių ir blogų savybių. Išvalykite savo širdį ir gyvensite palaimingai. Nėra prasmės skaityti šventų tekstų ar lankyti kilnių sielų, jei širdis netyra. Tegu jūsų mintys, žodžiai ir darbai būna šventi. Tokia tikroji Naujųjų metų šventės prasmė. Jei kiekvienos užduoties imsitės šventa širdimi, jums tikrai pavyks. Visi manote esą atsidavę Sai, vadinasi, turite griežtai laikytis Mano mokymo. Pripildykite savo gyvenimą meilės. Liaukitės kritikavę kitus. Gerbkite net tuos, kurie jūsų nekenčia. Neapykanta – bloga savybė. Ji jus pražudys. Tad atsikratykite šio blogio. Mylėkite visus. Jei laikysitės Mano mokymo, tikrai pasieksite šventų rezultatų ir pelnysite gerą vardą. Atsisakykite savanaudiškumo ir paskirkite gyvenimą kitų gerovei.

Satja Sai Baba
2017 m. balandžio 13 d
.

*   *   *


Atsidavimas ir tikėjimas yra du irklai, padedantys perplaukti pasaulietiško gyvenimo jūrą. Kartą vaikas prieš eidamas miegoti paprašė motinos, kad ši pažadintų jį, kai išalksiąs. Motina atsakė: „Man nereiks žadinti, vaike, alkis pats tave prikels.“ Taip būna ir tada, kai pajuntate Dievo alkį. Jis neduoda ramybės ir verčia ieškoti jums reikalingo maisto. Dievas siunčia alkį ir duoda maisto jam numalšinti. Dievas siunčia ligą ir duoda vaistų. Jūsų pareiga pasirūpinti, kad patirtumėte tinkamą alkį ir tinkamą ligą, ir pasirinktumėte tinką maistą bei vaistus! Atminkite, kad Dievas yra meilės (premos) kalnas. Kad ir kiek skruzdžių skubėtų išsinešti saldžius trupinėlius, Jo gausa neišseks. Jis yra gailestingumo vandenynas, neturintis krantų. Atsidavimas yra lengviausias būdas laimėti Jo malonę.

Satja Sai Baba
2017 m. balandžio 6 d
.

*   *   *

Senovėje Dievo įsikūnijimai vaduodavo pasaulį nuo blogio, sunaikindami keletą piktadarystes dariusių fanatikų ar pabaisų. Bet dabar kiekvieną širdį valdo fanatizmas ir nusikaltimas. Visur knibžda demonai, visi susiteršę ir daugiau ar mažiau pagedę. Todėl visus reikia taisyti. Visus reikia šviesti ir visiems parodyti tikrąjį kelią. Kiekvienas žmogus yra piligrimas, kuriam lemta sugrįžti pas Dievą ir susilieti su Juo. Bet dauguma šį kelią pamiršo ir lyg paklydę vaikai, gaišdami brangų laiką, klajoja šalutiniais pasaulio takeliais. Žmonės yra tobuliausios sukurtos esybės, jie gali jausti, mąstyti ir patirti savo kelionę laiku! Ginkluoti gebėjimo skirti (viveka) kardu ir neprieraišos (vairagja) skydu turite išnaudoti šią vertingą galimybę transformuotis ir tapti dieviški. Taip lemta ir numatyta.

Satja Sai Baba
2017 m. kovo 30 d
.

*   *   *

Nepradėkit auginti ar skatinti savo norų ir poreikių. Tasai sėjos-pjūties metas niekados nesibaigs, niekuomet nepasitenkinsit tuo, ką turit. Patenkinę vieną troškimą, įžiebsite dešimt naujų. Nesivaikykit klaidinančių norų ir apgaulingo pasitenkinimo. Visi keliai, vedantys į juslių karalystę, yra vingiuoti ir baigiasi akligatviais, tik kelias pas Viešpatį yra tiesus. Viską darykite dorai, taip atsiskleis jūsų dieviškas savasis Aš. Tiesumas padės įveikti tris savybes (gunas). Nė viena guna neturėtų dominuoti, visos turi būti suvaldytos, kad įsilietų ir pripildytų palaimos ežerą. Svarbu vidinė, o ne išorinė, juslinė, objektyvi, žemiška palaima. Jei vidinės savitvardos ir pusiausvyros netrikdo išoriniai pakilimai ir nuosmukiai, tai tikras dvasinės pažangos ženklas.

Satja Sai Baba
2017 m. kovo 23 d
.

*   *   *


Jūsų vaikas džiugina jus žaisdamas ir krykštaudamas, bet kai trukdo dirbti, erzina, jūs supykstat. Vaikas teikia ir džiaugsmą, ir sielvartą! Atminkite, kad nėra džiaugsmo be ašarų. Net jei atrodo, kad būna, praėjus džiaugsmui apima liūdesys! Tokia šio pasaulio prigimtis. Todėl pabandykite pakeisti pačią džiaugsmo ir liūdesio priežastį – protą. Suvaldykite jį ir išmokite  priimti ir įžvelgti tikrąją objektyvaus pasaulio prigimtį, kuri jus tai traukia, tai atstumia. Toks tikrasis lavinimosi tikslas!

Satja Sai Baba
2017 m. kovo 16 d
.

*   *   *

Atėjau jūsų pakeisti. Kol to nepadarysiu, nepaliksiu jūsų. Net jei Mane paliksite, nemanykite, kad pabėgsite nuo Manęs. Atkakliai laikysiuos jūsų. Nesijaudinsiu, jei nuo Manęs nusigręšite. Netrokštu, kad aplink Mane susirinktų žmonių minios. Kas jus čia pakvietė? Juk nėra
jokio atspausdinto kvietimo, tačiau tūkstančiai jūsų atvyksta pas Sai. Bet dėl vieno dalyko neabejokite. Nesvarbu, ar atvykstate pas mane, ar ne, visi esate Mano. Ši visų Motina (Sai Mata) savo vaikus myli tūkstančio motinų meile. Todėl jus taip glostau (lālana) ir saugau (pālana). Jei atrodau supykęs, atminkite, tai tik iš meilės jums. Aš tik išreiškiu nusivylimą, kad nesate tokie, kokių noriu.

Satja Sai Baba
2017 m. kovo 9 d
.

*   *   *


Atsikratęs neišmanymo žmogus gali patirti begalinę šviesą, dvasinę liepsną, apie kurią skelbė senovės išminčiai. Kur jie patyrė šį dieviškumą? Ne išoriniame pasaulyje. Žmogaus kūną išminčiai laikė šventove, kurioje gyvena Dievas. Tyrinėdami penkias pranos (gyvybinio kvėpavimo) rūšis ir penkis žmogaus kūno apvalkalus jie širdyse išvydo dvasinę šviesą. Suvokė, kad mylintys Dievą gali surasti Jį arčiau už viską pasaulyje. Nuo tų, kurie netrokšta Dievo, Jis nutolęs labiau nei kas kitas šioje žemėje! Atminkite, kiekvienas individas yra dieviškumo kibirkštis. Jūs nesate vien tik gamtos dalelė ar penkių pagrindinių elementų – žemės, vandens, ugnies, oro ir eterio – derinys. Iš tiesų jūs esate nemirtingo visur esančio savojo Aš dalis.

Satja Sai Baba
2017 m. vasario 23 d
.

*   *   *

Žmogui, apdovanotam šešiomis tauriosiomis savybėmis – uolumu, drąsa, tvirtybe, įžvalga, energija ir narsa – seksis visur ir visada. Šios savybės prisidės prie visuotinės gerovės. Bet kartu jos retkarčiais jus išbandys, sukeldamos įvairias kliūtis. Kaip studentai siekdami laipsnio turi atlikti kontrolinius darbus ir išlaikyti egzaminus, taip ir šios savybės išbandomos netektimis, vargais, skausmu, kančia ir net šmeižtu. Tokie išbandymai turėtų būti laikomi atspirties tašku siekiant aukštesnių dalykų. Žmogus turi narsiai ir pasitikėdamas savimi įveikti šiuos vargus ir judėti į priekį. Jei drąsiai sutiksite sunkumus, jums tikrai pavyks.

Satja Sai Baba
2017 m. vasario 9 d
.

*   *   *

Meilės įsikūnijimai, vien darbas atskleidžia tikrąją individo jėgą ir parodo kitiems, ką tas žmogus gali. Kaip veidrodis parodo mums mūsų veidą, taip ir darbas, kurį dirbate, lyg barometras parodo jūsų tikrąsias savybes. Šis darbo barometras geba įvertinti jūsų būklę ir proto būseną, jis atskleis jūsų savybes (tamasines, radžasines ar satvines). Kai kurie žmonės atrodo labai ramūs ir kilnūs (satviški), bet kai imasi dirbti, galime pastebėti, kad po satvinių savybių priedanga slepiasi grubumas. Kai kurių žmonių žodžiai skambai labai griežtai ir negailestingai, bet kai jie imasi darbo, tampa švelnūs ir malonūs. Todėl niekuomet neteiskite kitų vien pagal išvaizdą ar žodžius. Tiesą sakant, niekas griežčiau neišbando žmogaus savybių, kaip darbas, kurį jis atlieka.

Satja Sai Baba
2017 m. vasario 2 d
.