Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacija

DIEVO GALIA

Satjos Sai Babos 73-ojo gimtadienio šventė

1998 m. lapkričio 23 d.

(sutrumpinta)

Dievas skaistesnis nei saulė,
Tyresnis už balčiausią sniegą,
Subtilesnis už dangų ir erdvę,
Jis – visose gyvose būtybėse.
Dievas persmelkia ir mikrokosmosą, ir makrokosmosą.
Nors Jis yra visuose, Jis neprisirišęs.
Jūs – Dievuje, ir Dievas – jumyse.
Iš tikrųjų jūs ir Dievas esate viena.
Ką dar galima būtų pasakyti?

Dievas visagalis ir persmelkia viską. „Iš tiesų viskas yra Brahmanas“. Jei patyrinėsime mokslą ir dvasingumą, pamatysime, jog abu teigia tą pačią Tiesą. Mokslas Dievo buvimą mato kaip elektros, magnetines, lazerio, radijo, karščio ir šviesos bangas, kurios viską pripildo. Tai – tiesioginis Dievo buvimo įrodymas. Dievas yra maiste, kurį valgote, vandenyje, kurį geriate, ir ore, kuriuo kvėpuojate. Nėra vietos šiame pasaulyje, kurioje nebūtų magnetizmo. Kas yra magnetas? Ne tik tai, kas pritraukia geležies drožles. Viskas šiame pasaulyje persunkta magnetizmo. Motina – tai magnetas vaikui, ir atvirkščiai, panašiai žmona ir vyras traukiami vienas prie kito. Žolė – tai magnetas karvei. Gėlė – magnetas bitei. Kai šitaip tyrinėjame, akivaizdu, kad viską valdo magnetizmo principas. Vedanta skelbia „Tai, kas traukia, – tai Ramos principas“. Magnetinė jėga sujungia tai, kas matoma, su tuo, kas nematoma. Filosofai vadina ją dieviškąja magnetine jėga, tuo tarpu mokslininkai apibūdina ją kaip psichofizinę ir biokosminę jėgą. Todėl ir mokslininkai, ir vedantistai patiria tą pačią dievišką jėgą, tik vadina ją skirtingais vardais.

Šiame regimame, kintančiame pasaulyje yra daug paslaptingų, žmogui nežinomų jėgų. Jos vadinamos transcendentinėmis, slaptomis jėgomis. Ne visi gali jas suprasti. Kiekviena būtybė apdovanota dieviška galia, todėl aš visada kreipiuosi į jus „Dieviškos atmos įsikūnijimai“. Gydytojai nepajėgia suvokti žmogaus kūno paslapčių. Imkime, pavyzdžiui, liežuvį. Liežuvyje yra 40 tūkst. skonio receptorių. 25 tūkst. receptorių jaučia karštį. Akis, nors vos colio dydžio, gali suvokti 130 mln. rūšių šviesos spindulių. Mūsų kūne – milijonai ląstelių ir kiekvienoje jų – pilnas jūsų atvaizdas. Ar tai ne nuostabu? Kas visa tai sukūrė? Tai transcendentinė Dievo galia. Kvaila manyti, kad Dievas neegzistuoja. Tie, kas nepajėgia suprasti šios transcendentinės galios, neigia patį Dievo buvimą. Neapsimetinėkite, kad žinote tai, ko iš tikrųjų nežinote. Nė vienas neturi teisės neigti Dievo buvimo. „Kiekviename prote – kitokios mintys“. Kiekvienas turi savo tikėjimą.

Tiems, kas sako „ne“, atsakymas yra „ne“.

Tiems, kas sako „taip“, atsakymas yra „taip“.

„Ne“ ir „taip“ priklauso nuo jūsų.

Satjai Sai – visada „taip“, „taip“, „taip“.

Žmonės linkę neigti tai, kas neturi pavidalo. Faktas, kad radijo bangos nematomos, nereiškia, kad jos neegzistuoja. Programa, kurią transliuoja Delio radijo stotis, girdima bet kur, jei tik radijo imtuvas nustatytas to dažnio bangoms. Žmogaus kūną galima palyginti su radijo imtuvu. Jis turi būti nukreiptas į beformį Dievą, kad Jį patirtų. Žmogaus kūnas – tai kompiuteris, kuriame tiek daug paslapčių. Protas – tarsi televizorius. Jame rodoma daugybė vardų ir pavidalų. Kūnas – tai generatorius. Viso to esmė ta, kad žmoguje slypi visos galios.

Einšteinas atskleidė, kad materiją galima paversti energija, o energiją – materija. Energija apima viską. Niutonas sakė, jog energijos neįmanoma nei sukurti, nei sunaikinti. Tačiau vieną energijos formą galima paversti kita. Filosofai aiškino tai įvairiai.

Dievas negimsta ir nemiršta,

Jis neturi nei pradžios, nei pabaigos,

Jis egzistuoja visur,

Jis – amžinasis Liudytojas.

Šiuolaikiniai mokslininkai nepajėgia suvokti šios tiesos. Tai, ką jie pažino ir suprato, tėra tik dalelė visumos. Kas yra suvokimas? Tai visumos supratimas. Suprasti visumą – tai reiškia pažinti ir patirti, jog Dievas yra visur.

Prieš tai kalbėjęs premjeras Šri Vadžpajis paminėjo, jog žmonės stengiasi siekti išsivadavimo (moksha). Ką reiškia „moksha“? „Moha kshayam moksham“ (Išsivadavimas – tai visiškas neprisirišimas). Ką tai reiškia? Oras lengvai susimaišo su oru, ugnis – su ugnimi, vanduo – su vandeniu. Taip ir Dievas – šviesos įsikūnijimas. Tapkite šviesa – ir susivienysite su kosmine šviesa. Dievas neturi pavidalo. Kad susilietumėte su beformiu Dievu, turite netapatinti savęs su kūnu. Koncentruokitės į dvasinį pradą. Kai visą laiką esate prisirišę prie kūno, kaip galite suvokti atmą, kosminį pradą? Koncentruokitės į atmą. Tik tada jūsų sąžinė susilies su kosmine sąmone. Šis susiliejimas vadinamas sayujya (sanskr.).

„Ta pati atma gyvena visose būtybėse“. Yra tik Vienas, tačiau Jam priskiriami įvairūs vardai ir pavidalai. Egzistuoja tik Vienas.

Meilės įsikūnijimai!

Dievas nėra atskirai nuo jūsų. Jūs – tai Dievas. Tyrinėkite ir supraskite šią tiesą. Jei visą gyvenimą praleidžiate tyrinėdami ir eksperimentuodami, kada praktikuosite? Individų vardai, pavidalai ir požiūriai gali skirtis, tačiau atma išlieka nepakitusi. Vanduo skirtingose kalbose vadinamas skirtingai, tačiau pats vanduo išlieka nepasikeitęs. Taip ir Dievas vadinamas įvairiais vardais, tačiau atmos pradas tas pats. Ši atma (dvasia) – ta pati visuose, ji vadinama sąžine. Sąžinė kilo iš sąmonės. Ar žmogus yra žemiškų malonumų mėgėjas (bhogi), ar ligonis (rogi), ar jogas (yogi), ar atsižadėjęs (viragi), ar prisirišęs (anuragi) – atmos pradas tas pats visuose. Kūną galima palyginti su balionu. Balionų dydžiai ir spalvos skiriasi, tačiau oras juose – vienas ir tas pats. Tas pats oras – ir baliono viduje, ir išorėje. Orą baliono viduje galima palyginti su sąžine, o orą, kuris pripildo viską aplinkui, – su sąmone. Kai į balioną pučiame vis daugiau oro, galų gale jis sprogsta ir oras, buvęs viduje (sąžinė), susilieja su oru išorėje (sąmone). Šitaip išplėskite savo meilę, kad jūsų prisirišimo prie kūno balionas sprogtų ir vidinė sąžinė susilietų su išorine sąmone. Sąžinė ir sąmonė skiriasi tik kiekybe, o ne kokybe.

Dieviškumas – tai traukos jėga. Tūkstančiai čia šiandien susirinko. Kas jus pakvietė? Ar kas nors siuntė jums pakvietimus? Niekas nesiuntė. Jūsų meilė Svamiui atvedė jus čia. Niekas nevertė jūsų čia važiuoti. Visi tai žinote. Į politinius mitingus žmones atveža sunkvežimiais. Nekreipdami dėmesio į prašymus nevažiuoti čia, jūs vis tiek važiuojate. Meilės trauka – tai dieviškumas. Tai dieviškas magnetas. Šis dieviškas magnetas yra kiekviename, skiriasi tik jo jėga. Šią traukos jėgą galima išsiugdyti tik meile. Puoselėkite vienybės jausmą, kad aš ir tu esame viena. Patirkite vienybės palaimą. Dievas jumyse. Jūs – tai Dievas. Kai suprasite šią tiesą, nebeliks vietos abejonėms.

Pagyrimai ir kritikavimas – tai vidinės būties atspindys. Doras žmogus niekada nekritikuoja kitų. Tik nedoras žmogus užsiims tokia nešvaria veikla. Spalva, kurią matote, priklauso nuo jūsų akinių spalvos. Nešiokite meilės akinius, ir visur aplinkui matysite meilę. Klaida – jūsų požiūryje, o ne kūrinijoje. Nekreipkite dėmesio į kritiką. Jei kas nors jus garsiai kritikuoja, visa tai išnyksta be pėdsakų. Jei kitas žmogus kaltina jus, tai atitenka jam pačiam. Ar jis kritikuoja jūsų kūną? Kūnas inertiškas. Ar jis kritikuoja atmą? Ta pati atma gyvena abiejuose, ir tai prilygsta savikritikai. Kas tai supranta, yra tikrasis tiesos ieškotojas. Žmogus nemato šimtų savo paties ydų, tačiau yra linkęs pastebėti net menkiausią kito trūkumą. Jumyse esantis blogis atsispindi kaip blogis kituose. Pirmiausia pasitaisykite patys. Tik tada jūsų protas taps tyras. Puoselėkite tyras mintis.

Pasistenkite suprasti dieviškąjį pradą. Šiame pasaulyje nėra nieko kito, tik Dievas. Kai kas gali tvirtinti, jog pasaulį sudaro materija ir energija. Tiesą pasakius, egzistuoja tik energija. Materija, kurią matote, po kurio laiko virs energija. Vardai ir pavidalai skiriasi, tačiau yra tik vienas fundamentinis pradas – Dievas.

Būkite idealai kitiems ir kiekvieną padarykite laimingą. Tai mano gimtadienio priesakas! Šiandieną šio kūno gimtadienis. Tiesą pasakius, man nėra gimtadienių. Diena, kai visi jūs laimingi, yra mano tikrasis gimtadienis. Netrokštu nieko kito, tik jūsų palaimos, meilės ir pasiaukojimo. Esu palaimoje tuomet, kai jūs įkūnijate tjagą (pasiaukojimą) ir jogą (susivienijimą su Dievu) ir patiriate Dievą. Linkiu, kad visi gyventumėte idealų gyvenimą taikiai ir saugiai. Šią palankią dieną pripildykite širdį kilnių jausmų ir kartokite Dievo vardą.