Rašyti el. paštu
Į titulinį puslapį Rašyti el. laiską Svetainės medis
MokymasSvietimasSatja Sai BabaVeiklaOrganizacija

SADHANA

SADHANA sanskr. – dvasinė praktika, dvasinės disciplinos kelias.

Sadhana – tai laikyti veidrodį priešais savąjį aš; jei veidrodis švarus ir lygus, jis atspindi tikrąjį Aš, ir tai yra Atmasakšatkara (Dvasios regėjimas). Dvasia visuose ta pati, kiekvieno tiesa – ta pati.

Žodį Sadhana galima paaiškinti šitaip: Sa (atma) + dhana (turtas).

„Sathya Sai Speaks“, 1 t., 196 psl.

Sadhana reiškia turtą – dievišką turtą, o ne pasaulietišką turtą. Tai didžiausias turtas žemėje. Tas, kuris atsidavęs ir nuoširdžiai imasi sadhanos, yra turtingiausias žmogus žemėje, nes tikra ir nuoširdi sadhana yra dieviška tiesa, tyra ir skaisti. Tai pats Dievas, nes tiesa ir yra Dievas! Sadhana – tai tyrumas, todėl išskaistinkite savo požiūrį. Sadhana reiškia „išmesti, išvalyti“ iš jūsų vidaus visą blogį, atsikratyti neigiamų bruožų! Ji taip pat reiškia „pažinti ir sustiprinti“ tai, kas jumyse yra gera ir dieviška, jūsų teigiamas savybes.

„Sanathana Sarathi“, 1996 liepa (viršelio citata)

„Sanathana Sarathi“, 1994 gegužė, 123 psl.

Naudingiausias žmogui dvasinės disciplinos kelias paprastai ir suprantamai išdėstytas didžiuosiuose senovės Indijos šventraščiuose. Juose pavyzdžiais ir pamokymais aiškinamas dieviškasis visatos principas. Šventieji raštai įkvepia žmoniją, priverčia su nuostaba ir pagarba žvelgti į Dievo darbus bei Jo paslaptingą žaismą. Jie skatina žmogų eiti pasiaukojimo ir piligrimystės keliu kartu su palaimintais išminčiais, kad, kol atsiskirs kūnas, galima būtų išvysti Amžinojo Principo esmę ir ji visam laikui įsirėžtų jūsų širdyje. Šių knygų pasakojimai ir istorijos moko:

1. Sutaurinti tikslus ir išskaistinti valią (sanskr. Icha shakti).

2. Pašventinti veiklos troškimą (sanskr. Kriya shakti).

3. Sustiprinti ir nuskaidrinti pažinimo troškimą (sanskr. Jnana shakti).

Šitaip žmogus išskaistina savo sąmonę (sanskr. Chitasudhi). Tiktai sąmonė, arba čita, gali taip transformuotis, kad joje atsispindėtų atma, ir tada ją būtų galima suvokti.

„Sathya Sai Speaks“, 6 t., 304 psl.

Žmonės turėtų suprasti, kad tik tiesa ir dharma išlieka, o visa kita – kūnas, turtas, giminaičiai – yra laikina. Atskleiskite tiesą viduje ir įgyvendinkite ją praktiškai. Kad tobulėtumėte dvasiškai, jums reikia trijų dalykų:

1. Širdies, išsivadavusios iš troškimų ir neapykantos.

2. Teisingos ir tiesios kalbos.

3. Kūno, nenaudojančio smurto.

Tas, kuriam būdingi visi šie trys bruožai, yra šventos prigimties, be jų visos atgailos ir religinės praktikos bevertės. Turite be perstojo melsti, kad dieviškoji Malonė suteiktų jums šias savybes. Supraskite, kad Dievas yra jūsų viduje.

„Sanathana Sarathi“, 1997 kovas, 68 psl.

Sadhana labiausiai reikalinga protui ir troškimams, kurių jis vaikosi, valdyti. Jei matote, kad jums nesiseka, nemeskite sadhanos, bet melskitės ir medituokite dar uoliau. Matyt, kažkada neišlaikėte šio dalyko egzamino, o dabar jam reikia specialiai rengtis. Sadhana reiškia ir vidinę, ir išorinę švarą. Pavyzdžiui, jūs nesijaučiate švarūs, jei išsiprausę apsivelkate neskalbtus drabužius, ar ne? Nesijaučiate švarūs ir tada, kai vilkite išskalbtus drabužius, bet patys esate nesiprausę. Todėl reikia būti švariam ir viduje, ir išorėje.

„Sathya Sai Speaks“, 1 t., 14 psl.

„Pirmiausia sadhana, paskui sankalpa“. Tai teisinga tvarka. Mano sankalpa, arba valia, dovanoja palaimą, tik išmatavusi atsidavusiojo ilgesio gelmę. Sadhana – būtina sąlyga. Aš pamatuoju ir pasveriu sadhanos, kurios jūs ėmėtės, nuoširdumą ir pastovumą ir atitinkamai skirstau Savo sankalpą. Žinoma, daugelis nesupranta, kad sadhana gali pašalinti jų vargus.

„Sathyam, Sivam, Sundaram“, 4 t., 152 psl.

Nėra reikalo pasitraukti į mišką ar olą, kad pažintumėte vidinę Tiesą ir nugalėtumėte savo žemesniąją prigimtį. Ten jūs neturėsite progų supykti, ir todėl pasiekta pergalė gali būti trumpalaikė ir apgaulinga. Laimėkite gyvenimo mūšį. Būkite pasaulyje, bet vis tik išvenkite jo gniaužtų. Tai ta pergalė, kuri verta tikro pagyrimo ir pasveikinimo.

„Sathya Sai Speaks“, 1 t., 94 psl.

Aukščiausia sadhanos forma – tai suvokimas, kad tik Brahmanas yra Sat (tikras), o gamta (Prakriti) yra Asat (netikra). Ir kad teisingas požiūris (sudarshanam), maloni kalba (madhuram) ir šventi darbai (arpanam) yra pagrindiniai keliai, vedantys į išsivadavimą.

„Sathya Sai Speaks“, 3 t., 49 psl.

Keturios sadhanos dorybės (sanskr. Sadhana chatushtaya):

1. Viveka– dvasinė įžvalgą, gebėjimas skirti amžiną nuo laikino, tiesą nuo netiesos.

2. Vairagya– atsižadėjimas.

3. Shad Sampatti– šešios esminės dorybės: proto ramybė (sama), pojūčių valdymas (dama), troškimų atsižadėjimas (uparati), pastovumas visomis aplinkybėmis (titiksha), tvirtas tikėjimas Raštais (sraddha), pasitenkinimas visomis aplinkybėmis ir proto koncentracija (samadhana).

4. Mumuksha– nenumaldomas išsivadavimo troškimas.